Thư mời thầu: Thu hoạch mía tại vườn Công ty

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan kính mời các đơn vị có năng lực tham gia đấu thầu thu hoạch mía tại vườn mía Công ty ( Chi tiết theo thư mời thầu )
Xem thêm

Thư mời thầu thu hoạch mía vườn công ty.

Công ty TNHH đường mía VN -ĐL Kính mời các đơn vị có năng lực tham gia đấu thầu thu hoạch mía vườn công ty( Chi tiết theo thư mời thầu ).
Xem thêm

Giấy đề nghị báo giá: Sửa chữa thủy lực máy Kawasaki

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan Kính mời các đơn vị có năng lực tham gia gói thầu sưả chữa thủy lực máy KAWASAKI chi tiết thao giấy đề nghị báo giá.
Xem thêm

Giấy đề nghị báo giá: Cung cấp Đạm Ure, Ammonim, Ma giê sun phat, Kalidyhydophotphat.

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan kính mời các đơn vị có năng lực tham gia cung cấp Đạm Ure, Ammonim, Ma giê sun phat, Kalidyhydophotphat. phục vụ cho nhà máy men.( chi tiết theo giấy đề nghị báo giá )
Xem thêm

Thư mời thầu: Rửa nồi bốc hơi.

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan Kính mời các đơn vị có năng lực tham gia đấu thầu rửa nồi bốc hơi ( Chi tiết theo thư mười thầu )
Xem thêm

Thư mời thầu: Cung cáo vôi ( CaO )

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan Kính mời các đơn vị có năng lực pham gia đấu thầu cung cấp vôi phục vụ cho vụ ép 2020/2021 ( Chi tiết theo thư mời thầu )
Xem thêm

Giấy đề nghị báo giá: Cung cấp vỏ bao bì 2 lớp

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan kính mời các đơn vị có năng lực tham gia gói thầu cung cấp bao bì 2 lớp ( Chi tiết theo giấy đề nghị báo giá )
Xem thêm

Thư mời thầu: Cung cấp vôi can xi ( CaO)

Công ty TNHH đường miá Việt Nam - Đaì Loan Kính mời các đơn vị có năng lực tham gia đấu thầu cung cấp vôi can xi phục vụ cho vụ ép 2020/2021( Chi tiết theo thư mời thầu )
Xem thêm

Thư xin báo giá: Thiết bị phòng cháy chữa cháy

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan kính mời các đơn vị có năng lực cung cấp thiết bị phòng cháy chữa cháy ( chi tiết theo thư xin báo giá kèm theo )
Xem thêm

Thư xin báo giá: Muối ăn ( NaCL)

Công ty TNHH đường mía VN - ĐL kính mời các đơn vị có năng lực cung cấp Muối ăn tham gia gói thầu công khai cung cấp muối phục vụ cho vu ép 2020/2021 ( Chi tiết theo thư xin báo giá )
Xem thêm
12