Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan: Thư mời thầu bạc lô máy ép

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan: Kính mời các đơn vị có năng lực tham gia gói thầu cung cấp bạc lô máy ép ( chi tiết theo thư mời thầu )
Xem thêm

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan: Thư xin báo giá mua lô hàng xút vẩy

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan kính mời các đơn vị có năng lực tham gia gói thầu cung cấp xút vẩy phục vụ cho sản xuất vụ ép 2021/2021 ( chi tiết theo thư xin báo giá )
Xem thêm

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan: Thư mời thầu cung cấp muối ăn

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan kính mời các đơn vị có năng lực tham gia đấu thầu cung cấp muối ăn phục vụ cho sản xuất ( Chi tiết theo thư mời thầu ).
Xem thêm

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan: Thư mời thầu cung cấp vôi

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan: Kính mời các đơn vị có năng lực tham gia gói thầu cung cấp vôi CaO ( Chi tiết theo thư mời thầu)
Xem thêm

Công ty TNHH đường mía Việt Nam- Đài Loan: Mời thầu cung cấp bao bì

Công ty TNHH đường mía Việt Nam- Đài Loan Kính mời các đơn vị có năng lực tham gia cung cấp bao bì phục vụ cho sản xuất vụ ép 2021/2022( chi tiết theo thư mời thầu)
Xem thêm

Công ty TNHH đường mía Việt Nam- Đài Loan: Mời thầu cung cấp bao bì

Công ty TNHH đường mía Việt Nam- Đài Loan Kính mời các đơn vị có năng lực tham gia cung cấp bao bì phục vụ cho sản xuất vụ ép 2021/2022( chi tiết theo thư mời thầu)
Xem thêm

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan: thư xin báo giá mua que hàn.

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan: Kính mời các đơn vị có năng lực tham gia gói thầu cung cấp que hàn phục vụ cho sản xuất ( chi tiết theo thư xin báo giá ).
Xem thêm

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan: Thư xin báo giá mua xút vẩy.

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan: Kính mời các đơn vị có năng lực tham gia gói thầu cung cấp xút vẩy phục vụ cho sản xuất ( chi tiết theo thư xin báo giá)
Xem thêm

Công ty TNHH đường mía Việt Nam: Thư xin báo giá mỡ bôi trơn

Công ty TNHH đường mía Việt Nam: Kính mời các đơn vị có năng lực tham gia gói thầu cung cấp mỡ bôi trơn ( chi tiết theo thư xin )
Xem thêm

Công ty TNHH đường mía việt nam - Đài Loan: Thư xin báo giá bộ đo lưu lượng nước mía và bộ đo lưu lượng dịch đường tinh.

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan: Kính mời các đơn vị có năng lực tham gia gói thầu cung cập bộ đo lưu lượng nước mía và bộ đo lưu lượng dịch đường tinh ( chi tiết theo theo thư xin báo giá.
Xem thêm