Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan: Thư mời thầu mua các loại thép.

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan: Kính mời các đơn vị có năng lực tham gia đấu thầu gói thầu cung cấp các loại thép thay thế cho nhà máy ( chi tiết theo thư mời thầu)
Xem thêm

công ty tnhh đường mía việt nam - đài loan: thư xin báo giá lược đáy máy ép và thân búa máy xé.

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan: Kính mời các đơn vị có năng lực tham gia mở giá công khai gói thầu mua đáy lược ép và thân búa máy xé thay thế cho nhà máy ( chi tiết theo thư xin báo giá )
Xem thêm

Công ty tnhh đường mía việt nam - đài loan: mời thầu thay thế vỏ gang lô ép và phục hồi các kích thước trục lô ép.

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan: Kính mời các đơn vị tham gia đấu thầu công khai thay thế vỏ gang lô ép và phục hồi các kích thước trục lô ép ( chi tiết cụ thể theo thư mời thầu)
Xem thêm

công ty tnhh đường mía việt nam - đài loan: xin báo giá các đại lý ủy quyền của hãng vòng bị ntn

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan Kính mời các đại lý ủy quyền của hãng vòng bi NTN tham gia mở giá công khai gói thầu mua vòng bi cung cấp cho nhà máy ( chi tiết cụ thể theo thư mời thầu )
Xem thêm

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan: Thư xin báo giá cung cấp dầu mỡ

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan kính mời các đơn vị có năng lực tham gia mở giá công khai gói thầu cung cấp dầu mỡ các loại phục vụ cho bảo dưỡng thiết bị ( chi tết cụ thể theo thư xin báo giá đính kèm )
Xem thêm

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan: Thư xin báo giá Đĩa dao băm nhà ép.

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan Kính mời các đơn vị có năng lực tham gia gói thầu cung cấp Đĩa dao băm nhà ép ( chi tiết cụ thể theo tệp đính kèm)
Xem thêm

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan: Thư xin báo giá các loại thép

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan Kính mời các đơn vị có năng lực tham gia mở giá công khai gói thầu mua các loại thép thay thế cho nhà máy ( chi tiết cụ thể theo thư xin báo giá đính kèm)
Xem thêm

Thư mời thầu: Rửa nồi bốc hơi.

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan Kính mời các đơn vị có năng lực tham gia đấu thầu rửa nồi bốc hơi ( Chi tiết theo thư mười thầu )
Xem thêm