ĐƯỜNG TRẮNG TINH LUYỆN

Sản phẩm đã được Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp giấy chứng nhận “Hàng nông lâm sản Việt Nam chất lượng cao và uy tín thương mại” Độ Pol ≥ 99,8% Độ khử: ≤ 0,03% ICUMSA ≤ 30 Quy cách: Bao PP50Kg Thời hạn sử dụng: 24 tháng Hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2015 Sản phẩm đạt chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm CODEX TCVN 5603:1991 Các loại đường: Đường mía
Xem thêm

ĐƯỜNG TRẮNG THƯỢNG HẠNG

Sản phẩm đã được Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp giấy chứng nhận “Hàng nông lâm sản Việt Nam chất lượng cao và uy tín thương mại” Độ Pol ≥ 99,7% Độ khử: ≤ 0,04% ICUMSA ≤ 55 Quy cách: Bao PP50Kg Thời hạn sử dụng: 24 tháng Hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2015 Sản phẩm đạt chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm CODEX TCVN 5603:1991
Xem thêm