ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Mục tiêu của Công ty trong tương lai là sản xuất sản lượng đường bình quân đạt 70.000 tấn. Sản xuất đường mía gắn liền với sản xuất nông nghiệp và lấy sản xuất mía nguyên liệu làm chủ. Để ổn định vùng nguyên liệu Công ty chú trọng đến lợi ích của người nông dân, mục đích tăng thu nhập cho người nông dân bằng các biện pháp nhằm thay đổi tập quán canh tác, sử dụng cơ giới hoá đồng bộ, ổn định giá thu mua mía và thu nhập cho người nông dân.

 

Mc tiêu ca Công ty trong tương lai là sản xuất sản lượng đường bình quân đạt 70.000 tấn. Sản xuất đường mía gắn liền với sản xuất nông nghiệp và lấy sản xuất mía nguyên liệu làm chủ. Để ổn định vùng nguyên liệu Công ty chú trọng đến lợi ích của người nông dân, mục đích tăng thu nhập cho người nông dân bằng các biện pháp nhằm thay đổi tập quán canh tác, sử dụng cơ giới hoá đồng bộ, ổn định giá thu mua mía và thu nhập cho người nông dân.

Không ch chú trng trong vn đề sản xuất thành phẩm, ngay từ ngày đầu thành lập, Lãnh đạo công ty luôn đặt vấn đề bảo vệ môi trường lên hàng đầu. Bởi những tác động về môi trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh là không thể tránh khỏi. Chính vì vậy, các biện pháp bảo vệ môi trường luôn luôn được công ty thực hiện một cách nghiêm túc nhất. Khi vào vụ ép, nhà máy hoạt động hết công suất, các hồ chứa, bể lọc của công ty cũng tiến hành các biện pháp vận hành để nguồn nước thải ra môi trường đều đảm bảo với các chỉ số cho phép.

Công ty mong mun được sự quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn nữa của các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong các vấn đề khó khăn nhằm hội nhập sâu rộng và phát triển ra thế giới. Công ty nguyện kề vai sát cánh cùng bà con nông dân trong vùng mía phấn đấu để cây mía trở thành cây xóa đói giảm nghèo của bà con nông dân nơi đây.

•         Chính sách cht lượng :

 

TIẾP CẬN:         ĐỊA PHƯƠNG, NÔNG HỘ, BẠN HÀNG

 

NÂNG CAO:       CHT LƯỢNG, HIỆU QUẢ, NĂNG SUẤT

 

ĐẢM BẢO:        MỤC TIÊU, QUY CHẾ, AN TOÀN

 

PHÁT TRIN:     NGUN VN, SN PHM, TH TRƯỜNG.

 

•         Chính sách An toàn thc phm

 

“AN TOÀN - CHẤT LƯỢNG – VÌ SC KHE CÔNG ĐỒNG” là tôn chỉ của chúng tôi 

 

Để thực hiện được chính sách trên Ban lãnh đạo Công ty cam kết:

•         Đảm bảo đầu tư trang thiết bị, nhà xưởng, phù hợp với yêu cầu chất lượng, an toàn sản phẩm

•         Mi thành viên trong công ty được đào tạo để hiểu rõ  trách nhiệm của mình và của công ty trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm do Công ty sản xuất.

•         Vn hành h thng qun lý sn xut, kinh doanh trong công ty theo yêu cu ca tiêu chun ISO 22000: 2005.

•         Luôn cp nht các thông tin liên quan để hoàn thiện sản phẩm, công nghệ đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.