Thư mời thầu: Công ty TNHH đường mía VN -ĐL Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực kinh nghiệm, tới tham gia đấu thầu cung cấp linh kiện máy Kavasaki.

Thư mời thầu: Công ty TNHH đường mía VN -ĐL Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực kinh nghiệm, tới tham gia đấu thầu cung cấp linh kiện máy Kavasaki.( Chi tiết cụ thể theo thư mời thầu).
Xem thêm

Công ty TNHH đường mía VN - ĐL Kính mời các nhà thầu tham gia đấu thầu làm mới 2 bàn cân số 1 và số 4

Công ty TNHH đường mía VN - ĐL Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực kinh nghiệm tới tham gia đấu thầu làm mới 2 bàn cân số 1 và số 4 ( Chi tiết cụ thể như thư mời thầu kèm theo )
Xem thêm

Tin mời thầu: Công ty TNHH đường mía VN -ĐL Tổ chức đấu thầu linh kiện máy Kawasaki.

Công ty TNHH đường mía VN - ĐL trân trọng Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực tới tham gia đấu thầu lô linh kiện máy Kawasaki ( Chi tiết cụ thể theo thư mời thầu ).
Xem thêm

Tin mời thầu: Công ty TNHH đường mía VN - ĐL xin mời các đơn vị tham gia báo giá lô bơm.

Công ty TNHH đường mía VN - ĐL xin kính mời các đơn vị tham gia báo giá lô bơm thiết bị nhà máy đường ( Chi tiết theo như thư xin báo giá).
Xem thêm

Tin mời thầu: Cty TNHH đường mía VN - ĐL xin mời các đơn vị báo giá lô van & linh kiện nhà máy đường

Công ty TNHH đường mía VN - ĐL xin mời các đơn vị báo giá cho lô van và linh kiện nhà máy đường ( chi tết theo thư xin báo giá).
Xem thêm