Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan: Thư xin báo giá mua lô hàng xút vẩy

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan kính mời các đơn vị có năng lực tham gia gói thầu cung cấp xút vẩy phục vụ cho sản xuất vụ ép 2021/2021 ( chi tiết theo thư xin báo giá )

 Tẹp dinh kem:Xut vay 13.10.2021.PDF