THƯ MỜI THẦU TOUR DU LỊCH CHO CBCNV CÔNG TY TNHH ĐƯỜNG MÍA VN - ĐL.

Công ty Việt Đài kính mời các đơn vị có năng lực tổ chức các Tour du lịch tham gia đấu thầu ( chi tiết cụ thể theo thư mời thầu ). Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 12/5/2020 đến 9h.00 ngày 18/5/2020 " Thời gian mở thầu 9h.30' ngày 18/5/2020