Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan: Thư xin báo giá lược đáy máy ép va thân búa máy xé.

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan: Kính mời các đơn vị có năng lực tham gia gói thầu cua cấp lược đáy máy ép va thân búa máy xé ( chi tiết theo thư xin báo giá )
Xem thêm

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan: thưu xin báo giá mua que hàn.

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan: Kính mời các đơn vị có năng lực tham gia gói thầu cung cấp que hàn ( chi tiết beo thư xin báo giá )
Xem thêm

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan: Thư xin báo gia nhà cung cấp bu lông

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan: Kính mời các đơn vị có năng lực tham gia gói thầu cung cấp bu lông ( chi tiết theo thư xin báo giá)
Xem thêm

Công ty TNHH đường mía Việt Nam Đài Loan: Thư mời thầu cung cấp xich chữ Y

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan: Kính mời các đơn vị có năng lực tham gia gói thầu cung cấp xích thay thế cho nhà máy đường ( chi tiết theo thư mời thầu )
Xem thêm

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan: Thư xin báo giá chất trợ lọc

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan: Kính mời các đơn vị có năng lực tham gia gói thầu cung cấp chất trợ lọc phục vụ sản xuất ( chi tiết theo thư xin báo giá)
Xem thêm

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan: Thư xin báo giá cung cấp quần áo, giầy BHLĐ

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan: Kính mời các đơn vị có năng lực tham gia gói thầu cung cấp quần áo, giầy BHLĐ ( chi tiết theo thư xin báo giá)
Xem thêm

Công ty TNHH đương mía Việt Nam - Đài Loan: Thư xin báo giá ( Dầu bôi trơn )

Công ty TNHH đương mía Việt Nam - Đài Loan: Kính mời các đơn vị tham gia gói thầu cung cấp Dầu bôi trơn ( Chi tiết theo thư xin báo giá).
Xem thêm

Công ty TNHH đường mía Việt Nam Đài Loan: Thông báo thay đổi thời gian mở thầu ( gói thầu dầu bôi trơn)

Công ty TNHH đường mía Việt Nam Đài Loan: Thông báo cho các đơn vị tham gia cung cấp gói thầu dầu bôi trơn được biết: Công ty chúng tôi thay đổi thời gian mở thầu ( chi tiết theo thông báo đính kèm )
Xem thêm

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan: Thay đổi thời gian mở thầu lô hàng thép

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan: Xin Thông báo để các đơn vị thap gia gói thầu cung cấp các loại thép được biết. Do thời gian ngày mở thầu ngày 22/8/202 trùng với ngày nghỉ của công ty nên công ty chúng tôi thay đổi thời gian mở thầu là 10.30' ngày 23/8/2021 ( kèm theo thông báo chi tết )
Xem thêm

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan: Thư xin báo giá mua bu long êcu

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan: Kính mời các đơn vi có năng lực tham gia gói thầu cung cấp bu long êcu các loại thay thế cho nhà máy ( chi tết theo thư xin báo giá )
Xem thêm